Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων είναι ένα νέο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται από το τρέχον σχολικό έτος 2021-22. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (iep.edu.gr).

Το Σχέδιο Δράσης του Σχολείου μας μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.