ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ERASMUS+ ΚΑ1

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-20 το σχολείο μας εφαρμόζει ένα σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας Ατόμων στα πλαίσια της Βασικής δράσης ΚΑ1 του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ .

Η πρόταση του σχεδίου με τίτλο “Καινοτομούμε ενσωματώνοντας σύγχρονες εφαρμογές των ΤΠΕ στην τάξη” αξιολογήθηκε ως άριστη (92%) και εγκρίθηκε από την Εθνική Μονάδα /ΙΚΥ η υλοποίηση και η χρηματοδότησή του.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Βασική Δράση ΚΑ1 μπορείτε να δείτε εδώ.