ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ERASMUS + ΚΑ1 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

Το πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Καινοτομούμε ενσωματώνοντας σύγχρονες εφαρμογές των ΤΠΕ στην τάξη” το οποίο εφαρμόζουμε κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-20 συνεχίζεται κανονικά.

Η δεύτερη κινητικότητα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 10-14 Φεβρουαρίου 2020. Σε αυτήν συμμετείχαν η κ. Μ. Λουμάκου (Δ/ντρια-ΠΕ 70), η κ. Ν. Σισσαμπέρη (Υπο/ντρια- ΠΕ 70) και η κ. Φ. Τζίντζου (ΠΕ 05) οι οποίες μετέβησαν στο Παρίσι όπου παρακολούθησαν το σεμινάριο (διάρκειας 30 ωρών) με τίτλο: “Digital games and Story Telling” 

Ήδη, οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν σχετικές δραστηριότητες στις τάξεις όπου διδάσκουν και έχουν ενημερώσει τους/ις συναδέλφους/ισσες τους  στο σχολείο μας. Επιπλέον, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας κ. Παπαδούρη έχει προγραμματιστεί σεμινάριο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όμορων σχολικών μονάδων στο οποίο οι προαναφερθείσες εκπαιδευτικοί θα είναι επιμορφώτριες.

Τέλος, το ίδιο σεμινάριο θα γίνει για την επιμόρφωση των φοιτητών/ριών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι/ες συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο σχολείο μας.

Το επόμενο προγραμματισμένο σεμινάριο θα γίνει τον Μάιο.