ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GAIA

Το σχολείο μας εντάχθηκε σε δίκτυο σχολείων τα οποία συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο Green Awareness in Action (GAIA).

Ο στόχος του GAIA είναι η προώθηση των θετικών αλλαγών στη συμπεριφορά μέσα στις σχολικές κοινότητες και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα αειφορίας, ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας.
Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν την παιγνιοποίηση και χρήση δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο σε σχολικά κτίρια στην Ιταλία, Ελλάδα και Σουηδία.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο GAIA μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://gaia-project.eu/index.php/el/home-2/ και για την εγκατάσταση του εξοπλισμού στο σχολείο μας εδώ.