ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-22

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : «Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022»

Οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 1 Μαρτίου  έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

Σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

 

Οι εγγραφές των μαθητών θα γίνονται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού

καθημερινά από τις 11:00 έως τις 12:30

 

Β΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Για την εγγραφή στην Α΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: α.   Αίτηση (παρέχεται από το Σχολείο)

β. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. ( αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

γ. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

δ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

ε. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή

στ. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

1.Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2021) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.

  1. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

 

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Μαριάνθη Λουμάκου