ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία εγγραφής μαθητών/ριών στην Α΄ τάξη για το Σχ. Έτος 2021-22 παρατείνεται έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.