ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Αγαπητοί γονείς,

εάν ενδιαφέρεστε για την εγγραφή των παιδιών σας στην Α΄ τάξη Μουσικού Γυμνασίου μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο εδώ

και την αίτηση εδώ.