ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ”

Για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τον τρόπο ένταξής σας στο πρόγραμμα “Ψηφιακή Μέριμνα” μπορείτε να διαβάσετε τα σχετικά συνημμένα αρχεία