ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ

Το ταξίδι μας ήδη ξεκίνησε. Αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς, πρέπει να μάθουμε τις πινακίδες οδικής κυκλοφορίας… Ο δρόμος μας σύντομα θα έχει να μας πει τη δική του ιστορία…

Όλα αυτά έγιναν στο δεύτερο εργαστήριο.