ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ ΤΑΞΗΣ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε τάξης μέσα από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ΄στο πρώτο εργαστήριο κατανόησαν και ήρθαν σε επαφή με αρκετά από τα συναισθήματα που εκδηλώνουν οι άνθρωποι σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους. Στο τέλος, με ομαδικότητα και συνεργασία συνέταξαν και υπέγραψαν το συμβόλαιο της τάξης για να λειτουργήσει η ομάδα σε πνεύμα σεβασμού και εμπιστοσύνης.