ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ ΤΑΞΗΣ

Στο τρίτο εργαστήριο δεξιοτήτων οι μαθητές της Ε’ τάξης μαθαίνουν για τον συμβολικό χαρακτήρα των χρωμάτων και μέσα από τα έργα διαφόρων καλλιτεχνών παραθέτουν τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα που τους προκαλούν.