ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ

Στο 6ο εργαστήριο ασχοληθήκαμε με τα συμπεράσματα από το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, έγινε ανατροφοδότηση και συζήτηση, ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες αποτύπωσαν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους σε χαρτί.