ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ- 2ος κύκλος

Στο 1ο εργαστήριο του 2ου θεματικού κύκλου των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με τίτλο «Ας μάθουμε για τους φυσικούς κινδύνους» οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β’ τάξης συζήτησαν και ζωγράφισαν τους φυσικούς κινδύνους. Στόχος ήταν να γνωρίσουν την έννοια των φυσικών κινδύνων.