ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

Στα πλαίσια της Θεματικής Ενότητας ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης πραγματοποίησαν  το 6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Στόχοι ήταν να συνοψίσουν τις γνώσεις τους σχετικά
με το σώμα του ανθρώπου.