ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ- 2ος κύκλος

Αυτή την εβδομάδα η Α τάξη στα πλαίσια του εργαστηρίου δεξιοτήτων με θεματικό άξονα “Το δάσος” ,  ασχολήθηκε  με τα προϊόντα του δάσους και τα οφέλη τους στον άνθρωπο.