ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ-2ος κύκλος

Στο 6ο εργαστήριο συζητήσαμε για τις ενέργειες μας μετά από ένα σεισμό και πραγματοποιήθηκε άσκηση σεισμού και συγκέντρωση των μαθητών στον αύλειο χώρο του σχολείου. Στόχος μας ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές – τριες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν μετά την εκδήλωση ενός σεισμού.