ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- 2ος κύκλος

Οι μαθητές/ριες της Δ ΄τάξης ολοκληρώνοντας την θεματική ενότητα “Φροντίζω το περιβάλλον – Το νερό, πηγή ζωής” σας ενημερώνουν και σας προτείνουν….