ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ

Οι μαθητές/ριες του ΣΤ2 διάβασαν και ενημερώθηκαν για το ενδεχόμενο σεισμού, εφοδιάστηκαν με τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να είναι σε ετοιμότητα σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Κατασκεύασαν μια ενημερωτική αφίσα.