ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ-3ος κύκλος

Στα πλαίσια της Θεματικής Ενότητας “Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – Κοινωνική συνείδηση και ευθύνη “,οι μαθητές της Γ τάξης πραγματοποίησαν το 4ο Εργαστήριο:
Γνωριμία με διάσημους ΑΜΕΑ και κατασκευή πινακίδων
● Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα (4cs). Επικοινωνία Συνεργασία Δημιουργικότητα
● Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής. Ενσυναίσθηση, Ευαισθησία, Υπευθυνότητα

Στόχος οι μαθητές/ριες να :
● Γνωρίσουν διάσημους ΑΜΕΑ που διέπρεψαν στον τομέα τους παρά την αναπηρία που είχαν.
● Συνειδητοποιήσουν την αξία της ψυχικής δύναμης, της θέλησης και της υπομονής των ΑΜΕΑ.
● Εκφράσουν την δημιουργικότητα τους κατασκευάζοντας που αφορούν ΑΜΕΑ.