ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Στ΄ΤΑΞΗΣ -3ος κύκλος

Πραγματοποιήθηκε το 1ο εργαστήριο από τους/ις μαθητές της ΣΤ΄τάξης στη θεματική ενότητα ‘Αλληλοσεβασμός -Διαφορετικότητα’. Μέσα από συζήτηση και καταιγισμό ιδεών έγινε διασαφήνιση των δύο εννοιών και ακολούθησε καταγραφή των πεπραγμένων σε χαρτόνι και παιχνίδι κρυπτόλεξου μέσω υπολογιστή , για καλύτερη κατανόηση.