ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ ΤΑΞΗΣ-3ος κύκλος

Στο 5ο εργαστήριο οι μαθητές/ριες της Ε΄ τάξης παρακολούθησαν ένα ενημερωτικό βίντεο από το υπουργείο υγείας με θέμα την εθελοντική αιμοδοσία. Στη συνέχεια έγινε συζήτηση στην τάξη και απαντήθηκαν ερωτήσεις όπως, “Ποιοι μπορούν να δρόσου αίμα;”, “Πώς γίνεται η διαδικασία και τι πρέπει να προσέχουμε πριν και μετά την αιμοδοσία;”. Τέλος οι μαθητές συμπληρώνουν ένα σχετικό φύλλο εργασίας.