ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Στο σχολείο  μας την εβδομάδα από 16 έως 20  Μαΐου 2022 μπορείτε να παραδώσετε για ανακύκλωση παλιό και άχρηστο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τόνερ και μελάνια εκτυπωτών και λαμπτήρες  στους ειδικούς κάδους που έχει τοποθετήσει ο Δήμος Πατρέων.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο

http://dim-riou.ach.sch.gr/wp-content/uploads/2022/05/ανακύκλωση-ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_TONEΡ_ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ.pdf

Δείτε και το βίντεο