ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- 4ος κύκλος

Οι μαθητές της Δ’  τάξης στα πλαίσια του μαθήματος “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” αφού ενημερώθηκαν, (μέσα από video, το site: Saferinternet.gr – Για ένα ασφαλέστερο Διαδίκτυο  και συζήτηση) για τους κινδύνους του διαδικτύου και εξοικειώθηκαν με το προγραμματιστικό περιβάλλον scratch σας παρουσιάζουν τα προγράμματα που δημιούργησαν με τη μορφή διαλόγου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Για να τα δείτε, ανοίξτε τον σύνδεσμο και πατήστε το πράσινο σημαιάκι.

 

Δ1 τάξη

https://scratch.mit.edu/projects/696144929/

https://scratch.mit.edu/projects/696171479/

https://scratch.mit.edu/projects/696179709/

https://scratch.mit.edu/projects/696175919/

https://scratch.mit.edu/projects/696182329/

https://scratch.mit.edu/projects/688457851

https://scratch.mit.edu/projects/696172607/

https://scratch.mit.edu/projects/686110753

https://scratch.mit.edu/projects/688456243

https://scratch.mit.edu/projects/688456928 

Δ2 τάξη

https://scratch.mit.edu/projects/695023551/

https://scratch.mit.edu/projects/695010689/

https://scratch.mit.edu/projects/695020134/

https://scratch.mit.edu/projects/695026913/

https://scratch.mit.edu/projects/691711795

https://scratch.mit.edu/projects/691114779

https://scratch.mit.edu/projects/695559767/

https://scratch.mit.edu/projects/691114392

https://scratch.mit.edu/projects/695570978/

https://scratch.mit.edu/projects/697376757/