ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ ΤΑΞΗΣ- 4ος κύκλος

Στο 1ο εργαστήριο δεξιοτήτων  με τίτλο “Γνωριμία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”  του 4ου κύκλου οι μαθητές της Ε τάξης ασχολούνται στη θεματική ενότητα: Δημιουργώ και Καινοτομώ  – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία  STEAM. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για το θέμα του εργαστηρίου αυτής της ενότητας. Στη συνέχεια, με την τεχνική της ιδεοθύελλας τα παιδιά κλήθηκαν να αναφέρουν γνώσεις και σκέψεις σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ύστερα, έγινε θεωρητική προσέγγιση του θέματος με τη χρήση σχετικής παρουσίασης. Από την ιστοσελίδα του ΚAΠΕ– Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έμαθαν κι άλλες πληροφορίες! Για εμβάθυνση στο θέμα οι μαθητές παρακολούθησαν τα παρακάτω εκπαιδευτικά βίντεο:
1) Λειτουργία φωτοβολταϊκών πάνελ

2)Γεωθερμία 
Τέλος, οι μαθητές για την εμπέδωση της γνώσης έπαιξαν το παρακάτω παιχνίδι αντιστοίχισης .