ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Εάν ενδιαφέρεστε για την εγγραφή των παιδιών σας σε Μουσικό Γυμνάσιο για το Σχ. Έτος 2022-23 διαβάστε τη συμπληρωματική εγκύκλιο στον σύνδεσμο που ακολουθεί

http://dim-riou.ach.sch.gr/wp-content/uploads/2022/06/ΕΞΕ-62143-2022-Συμπληρωματική-στην-με-αρ-πρωτ-43820_Δ2_14_04_2022-εγκύκλιο-του-ΥΠΑΙΘ-με-θέμα_Διαδικασία-εισαγωγής-μαθητών-στην-Α-τάξη-Γυμνασίου-.pdf