Εργαστήρια Δεξιοτήτων Δ΄τάξης

Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων, οι μαθητές της Δ’ τάξης ασχολούνται με την οδική ασφάλεια. Στόχος η εκμάθηση του ΚΟΚ και των πινακίδων σήμανσης  για την ασφάλειά τους σε κάθε τους μετακίνηση. Έχουν πραγματοποιηθεί τρία εργαστήρια και πολλαπλές δραστηριότητες