Εργαστήριο Δεξιοτήτων Β΄τάξης

Οι μαθητές της Β΄ τάξης υλοποίησαν το Εργαστήριο Δεξιοτήτων με τίτλο ” Εμείς οι φίλοι”. Μίλησαν για τα συναισθήματα τους, τη φιλία και την αξία της στη ζωή όλων.