Εκδρομή της Στ΄ τάξης στα εργαστήρια φυσικής και χημείας

Η εκδρομή και εμπειρία των μαθητών της ΣΤ τάξης στα εργαστήρια φυσικής και χημείας ήταν ξεχωριστή. Εμπεδώσαν τα μίγματα οξέων και βάσεων καθώς και την έννοια του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου με πειράματα.