Εργαστήριο Δεξιοτήτων Γ΄τάξης

Μαθαίνω να αγαπώ το σώμα μου:

Γνωρίζοντας το σώμα μας δημιουργήσαμε με πηλό  κυκλαδικά ειδώλια !

Ολοκληρώσαμε την ομαδική μας δραστηριότητα μοντέλου αναπαράστασης των οργανικών συστημάτων.