Επίσκεψη των μαθητών της Ε΄τάξης στον ΕΚΦΕ Πάτρας

Η εκπαιδευτική επίσκεψη στα εργαστήρια φυσικής και χημείας ήταν μοναδική. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με τις ενότητες της θερμότητας και του ηλεκτρισμού, ολοκλήρωσαν πειραματικές δραστηριότητες, εμβάθυναν στις φυσικές έννοιες της θερμότητας, του ηλεκτρισμού και της αγωγιμότητας των σωμάτων. Ευχαριστούμε θερμά τους καθηγητές του εργαστηριακού κέντρου.