Εργαστήριο δεξιοτήτων “Φροντίζω το περιβάλλον”

Οι μαθητές στα πλαίσια της Θεματικής Ενότητας Φροντίζω το περιβάλλον ασχολούνται με το ΝΕΡΟ ως πολύτιμο αγαθό. Έχουν ήδη πραγματοποιήσει τα 3 πρώτα εργαστήρια με στόχο να κατανοήσουν την αξία του, να γνωρίσουν τον κύκλο που κάνει, να προβληματιστούν με την έλλειψή του.