Βιβλιοπαρουσίαση! Διαβάζουμε και προτείνουμε!

 Οι μαθητές του Β1 γνωρίζουν την αξία των βιβλίων! Διαβάζουν, συζητάνε, σχολιάζουν όσα διαβάζουν! Προτείνουν βιβλία στους φίλους και τους συμμαθητές τους!