Εργαστήριο Δεξιοτήτων Γ τάξης- Γνωρίζω το σώμα μου

Οι μαθητές πραγματοποιώντας το πρώτο κύκλο των Εργαστηρίων δεξιοτήτων γνώρισαν το σώμα τους, τα μέρη που το απαρτίζουν καθώς και τη λειτουργία τους. Η διατήρηση της υγείας και η υγιεινή διατροφή αποτέλεσαν και αυτές θάμα προς συζήτηση.