Εργαστήριο Δεξιοτήτων Ε΄τάξη – Η φιλία στη ζωή μας!

Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα της φιλίας και να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής φιλίας αναγνωρίζοντας τους τρόπους έκφρασής της. Μέσα από μια ομαδική εργασία καταγράφουν τα «υλικά» μιας καλής φιλίας τα όποια στη συνέχεια αναμειγνύουν και φτιάχνουν μια πολύ ιδιαίτερη συνταγή.