Α΄τάξη STEM: Ο ήλιος και βοριάς …και το λαμπάκι

      Αφού διαβάσαμε στο Α2 τον μύθο του Αισώπου ” Ο ήλιος και ο βοριάς” , πειραματιστήκαμε και αποφασίσαμε να τον αλλάξουμε. Ευχαριστούμε θερμά τις :κ. Σισσαμπέρη Ν. και κ. Πίτσου Χ. (μέλη ΕΔΙΠ Πανμίου Πατρών).