Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος2024-2025

Πληροφορίες για την εγγραφή μαθητών στην Α΄τ άξη του σχολείου μας θα βρείτε στο παρακάτω αρχείο.