“Κάστρα και γέφυρες”

Οι μαθητές του Γ2, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων με τίτλο «Κάστρα και
Γέφυρες», δημιούργησαν το δικό τους κάστρο από χαρτόνι, ζωγράφισαν υπέροχα
γεφύρια και κατασκεύασαν τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου με μακαρόνια και πλαστελίνη.