Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Ε1΄ τμήμα

Τα παιδιά του Ε1΄τμήματος στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας ¨Διαδίκτυο: ένας εντυπωσιακός αλλά και «επικίνδυνος»  κόσμος¨ μας παρουσιάζουν με τη μορφή διαλόγων/κόμικς συμβουλές για ασφαλή και εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου με  χρήση του λογισμικού προγράμματος scratch.

Εθισμός

https://scratch.mit.edu/projects/1020322007

Υποκλοπή Προσωπικών Δεδομένων (Phishing)

https://scratch.mit.edu/projects/1020327243

Ακατάλληλα παιχνίδια

https://scratch.mit.edu/projects/1028238152

Αποξένωση

https://scratch.mit.edu/projects/1026310792

Αποπλάνηση

https://scratch.mit.edu/projects/1026303355

Ιός

https://scratch.mit.edu/projects/1026296064

Ψευδής ειδήσεις

https://scratch.mit.edu/projects/1026287868

Βίαια παιχνίδια

https://scratch.mit.edu/projects/1026278997

Διαδικτυακός εκφοβισμός

https://scratch.mit.edu/projects/1020315872