ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- 4ος κύκλος

Οι μαθητές της Δ’  τάξης στα πλαίσια του μαθήματος “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” αφού ενημερώθηκαν, (μέσα από video, το site: Saferinternet.gr – Για ένα ασφαλέστερο Διαδίκτυο  και συζήτηση) για τους κινδύνους του διαδικτύου […]