2022-23

Εργαστήριο δεξιοτήτων “Φροντίζω το περιβάλλον”

Οι μαθητές στα πλαίσια της Θεματικής Ενότητας Φροντίζω το περιβάλλον ασχολούνται με το ΝΕΡΟ ως πολύτιμο αγαθό. Έχουν ήδη πραγματοποιήσει τα 3 πρώτα εργαστήρια με στόχο να κατανοήσουν την αξία […]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- 4ος κύκλος

Οι μαθητές της Δ’  τάξης στα πλαίσια του μαθήματος “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” αφού ενημερώθηκαν, (μέσα από video, το site: Saferinternet.gr – Για ένα ασφαλέστερο Διαδίκτυο  και συζήτηση) για τους κινδύνους του διαδικτύου […]