ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ ΤΑΞΗΣ- 3ος κύκλος

Στον τρίτο κύκλο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων η Πέμπτη τάξη θα ασχοληθεί με τη θεματική ενότητα «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ:Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη » με τίτλο του εργαστηρίου δεξιοτήτων «Όλοι μαζί μπορούμε»! Στο 1ο εργαστήριο δεξιοτήτων με […]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ ΤΑΞΗΣ -2ος κύκλος

Στο 6ο & στο 7ο εργαστήριο δεξιοτήτων με τίτλο «Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας» με την τεχνική της ιδεοθύελλας προσεγγίστηκε η έννοια της βιοποικιλότητας. Στη συνέχεια, προβλήθηκε εποπτικό υλικό σε ψηφιακή […]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ ΤΑΞΗΣ-2ος κύκλος

Στο πέμπτο εργαστήριο οι μαθητές/ριες της Ε΄ τάξης ασχολήθηκαν με το σημαντικό ζήτημα της μείωσης του αστικού πρασίνου, τις συνέπειες αυτού του προβλήματος και τους λόγους που το πράσινο στις […]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ ΤΑΞΗΣ-2ος κύκλος

Στο δεύτερο εργαστήριο, μέσα  από  τη χρήση  τουριστικών  οδηγών,  οι μαθητές/ριες ήρθαν  σε επαφή  με πολλούς τοπικούς θησαυρούς (διατροφικούς, αισθητικούς, κλπ). Ακολούθησε  προβληματισμός  για τους πιθανούς  κινδύνους  από  την κακή  χρήση […]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ΤΑΞΗΣ- 2ος κύκλος

Στον 2ο κύκλο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στην Ε΄ τάξη θα ασχοληθούμε με τη θεματική ενότητα «Φροντίζω το περιβάλλον: Φυσικές καταστροφές». Στο 1ο εργαστήριο δεξιοτήτων με τίτλο «Η Ελλάδα, η πατρίδα μου» παρουσιάστηκε η θέση της […]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ ΤΑΞΗΣ

Στο 7ο εργαστήριο του εργαστηρίων με τίτλο «Φορώντας τα παπούτσια του άλλου» αρχικά οι μαθητές και οι μαθήτριες της E τάξης σχημάτισαν σε ομάδες για να μελετήσουν ένα σενάριο μιας δύσκολης κατάστασης για […]