ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Στ΄ ΤΑΞΗΣ- 2ος κύκλος

Στη δεύτερη θεματική ενότητα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, «Φροντίζω το περιβάλλον» , η  ΣΤ΄ τάξη θα διερευνήσει και θα ανακαλύψει την άυλη και υλική πολιτιστική κληρονομιά της πόλης μας. Στο πρώτο […]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ

Στο 6ο εργαστήριο ασχοληθήκαμε με τα συμπεράσματα από το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, έγινε ανατροφοδότηση και συζήτηση, ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες αποτύπωσαν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους […]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ

Στο 5ο εργαστήριο δεξιοτήτων τα παιδιά παρακολούθησαν το βίντεο «Το μυστικό της Νίκης». Με αφορμή το συγκεκριμένο βίντεο προβληματίστηκαν, εξέφρασαν τις απόψεις τους και συζητήσαν για θέματα που αφορούν ανάρμοστες […]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ

Οι μαθητές της ΣΤ΄τάξης ξεκίνησαν με ενθουσιασμό και ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πρώτο εργαστήριο δεξιοτήτων που αφορά τον πρώτο κύκλο «ΕΥ ΖΗΝ». Μέσω μιας δραστηριότητας γνωριμίας, εκφράστηκαν ελεύθερα και παρουσίασαν τον […]