ΣΤ Τάξη 2014-15

Bιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών Στις 21 Οκτωβρίου επισκεφτήκαμε τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών. Αφού ξεναγηθήκαμε στους χώρους ,ενημερωθήκαμε για το ηλεκτρονικό σύστημα δανεισμού και τον τρόπο ταξινόμησης των βιβλίων και […]