ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

  Αγαπητοί γονείς,  Στο πλαίσιο της υλοποίησης της απόφασης κατανομής των μαθητών/τριών της ΣΤ’ Δημοτικού στα Γυμνάσια Αχαΐας παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email του Σχολείου (mail@dim–riou.ach.sch.gr) […]

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ)

Αγαπητοί γονείς, Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), μέσω του οποίου θα […]