Διαγωνισμός Πυθαγόρας 2023

Ο 5ος Διαγωνισμός Μαθηματικών ικανοτήτων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα, στις 11 Μαρτίου 2023, ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.14/88093/ΦΔ/89435/Δ1/19-07-2022). […]

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών/ριών στα Μουσικά Γυμνάσια για το Σχ. Έτος 2022-23μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο http://dim-riou.ach.sch.gr/wp-content/uploads/2022/05/ΕΞΕ-43820-2022-Διαδικασία-εισαγωγής-μαθητών-στην-Α-τάξη-Γυμνασίου-των-Μουσικών-Σχολείων-για-το-σχολικό-έτος-2022_2023.pdf

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΤΑ Π.Σ & ΠΕΙ.Σ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Σχετικά με την εγγραφή μαθητών/ριών στα Π.Σ & ΠΕΙ.Σ για το σχολικό έτος 2022-23 μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο http://dim-riou.ach.sch.gr/wp-content/uploads/2022/03/ΕΞΕ-28548-2022-Εισαγωγή-μαθητών-στα-Π.Σ.-και-ΠΕΙ.Σ.-για-το-σχολικό-έτος-2022-23.pdf

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-23

Για διευκρινίσεις σχετικά με την εγγραφή μαθητών/ριών στα Πειραματικά Σχολεία για το Σχ. Έτος 2022-23 μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο http://dim-riou.ach.sch.gr/wp-content/uploads/2022/03/ΕΞΕ-23990-2022-Διευκρινίσεις-για-την-εγγραφή-μαθητών-τριών-στα-Πειραματικά-Σχολεία-για-το-σχολικό-έτος-2022-23-.pdf

Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Την Τρίτη, 22/02/2022 η μαθήτρια της τάξης μας, Δήμητρα Μερντάνι με αφορμή τη ανάδειξη της ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» στην κατηγορία Πολιτισμός της στον θεσμό «Πρόσωπα της Χρονιάς 2021» για […]