Διαγωνισμός Πυθαγόρας 2023

Ο 5ος Διαγωνισμός Μαθηματικών ικανοτήτων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα, στις 11 Μαρτίου 2023, ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.14/88093/ΦΔ/89435/Δ1/19-07-2022). […]

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών/ριών στα Μουσικά Γυμνάσια για το Σχ. Έτος 2022-23μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο http://dim-riou.ach.sch.gr/wp-content/uploads/2022/05/ΕΞΕ-43820-2022-Διαδικασία-εισαγωγής-μαθητών-στην-Α-τάξη-Γυμνασίου-των-Μουσικών-Σχολείων-για-το-σχολικό-έτος-2022_2023.pdf