ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ERASMUS + ΚΑ1 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

Το πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Καινοτομούμε ενσωματώνοντας σύγχρονες εφαρμογές των ΤΠΕ στην τάξη” το οποίο εφαρμόζουμε κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-20 συνεχίζεται κανονικά. Η δεύτερη κινητικότητα πραγματοποιήθηκε κατά το […]

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ERASMUS+ ΚΑ1

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-20 το σχολείο μας εφαρμόζει ένα σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας Ατόμων στα πλαίσια της Βασικής δράσης ΚΑ1 του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ . Η πρόταση του σχεδίου […]