«ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ»: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και συγκεκριμένα με την επιστημονική ομάδα Εκπαιδευτικής Μετεωρολογίας «Περί Ανέμων & Υδάτων» του meteo.gr, σχεδίασαν τη διαδραστική έκθεση «Του καιρού τα μυστικά» με θέμα τα καιρικά φαινόμενα και την επιστήμη της Μετεωρολογίας.  Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου η Α’ και η Β’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Ρίου ήταν εκεί!!