Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας

Διευθύντρια:

Λουμάκου Μαριάνθη (ΠΕ70)

Υποδιευθυντής :

Γιαννούλης Νεκτάριος (ΠE70)

Εκπαιδευτικοί Τάξεων:

Μπαλαούρη Πηγή (Α1)
Βαλασίδου Κοραλία (Α2)
Σακκάτου Ασπασία(Β1)
Γεωργίου Νατάσα (Β2)
Τσιπιανίτη Ευσταθία (Γ1)
Ρουμελιώτη Μαρία (Γ2)
Τριαδά Νικολίτσα (Δ1)
Αγγέλου Αικατερίνη (Δ2)
Καλούδη Γεωργία (Ε1)
Ντέντε Ελένη (Ε2)
Γιαννούλης Νεκτάριος (ΣΤ1)
Μανίκα Σοφία (ΣΤ2)
Χήνου Ευτυχία (ΣΤ3)

Καούρης Πέτρος  (Ολοήμερο)

Μπαλασοπούλου Κωνσταντίνα (Ολοήμερο)

Τσατσαμπά Θεοδώρα (Ολοήμερο)

Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων:

Καπατσούλιας Μάριος (Αγγλικά)
Σίνου Ειρήνη (Αγγλικά)
Σωτηροπούλου Αδαμαντία-(Γαλλικά)
Πάνου Αικατερίνη (Γερμανικά)
Ροδοπούλου Μαρία (Μουσική)
Πολίτη Αικατερίνη (Φυσική Αγωγή)
Σαλογιάννη Διονυσία  (Φυσική Αγωγή)
Στρατούλια Ελευθερία (Πληροφορική)

Πετροπούλου Κωνσταντίνα (Εικαστικά)
Μπάκας Φίλιππος (Θεατρική Αγωγή)