Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας

Διευθύντρια:

Λουμάκου Μαριάνθη (ΠΕ70)

Υποδιευθυντής :

Γιαννούλης Νεκτάριος (ΠE70)

Εκπαιδευτικοί Τάξεων:

Βαλασίδου Κοραλία (Α1)
Γεωργίου Νατάσα (Α2)
Τσιπιανίτη Ευσταθία(Β1)
Μιχαλοπούλου Αθηνά (Β2)
Τριαδά Νικολίτσα (Γ1)
Αγγέλου Αικατερίνη (Γ2)
Σακκάτου Ασπασία (Δ1)
Μπαλαούρη Πηγή (Δ2)
Γιαννούλης Νεκτάριος (Ε1)
Γεωργίου Αρχοντούλα (Ε2)
Μπαλασοπούλου Κωνσταντίνα (Ε3)
Παπαϊωάννου Ελευθερία (ΣΤ1)
Φωκά Σοφία (ΣΤ2)

Σισσαμπέρη Νίκη  (Ολοήμερο)

Καούρης Πέτρος (Ολοήμερο)

Κυριτσόπουλος Κυριάκος (Ολοήμερο)

Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων:

Καπατσούλιας Μάριος (Αγγλικά)
Σίνου Ειρήνη (Αγγλικά)
-(Γαλλικά)
Σπηλιοπούλου Ιωάννα (Γαλλικά)
Πάνου Αικατερίνη (Γερμανικά)
Ροδοπούλου Μαρία (Μουσική)
Πολίτη Αικατερίνη (Φυσική Αγωγή)
Σαλογιάννη Διονυσία  (Φυσική Αγωγή)
Στρατούλια Ελευθερία (Πληροφορική)
Αντωνοπούλου Ευτυχία (Εικαστικά)
Μπάκας Φίλιππος (Θεατρική Αγωγή)

Φωτακοπούλου Δέσποινα (Παράλληλη στήριξη)