ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Στο δεύτερο εργαστήριο οι μαθητές και οι μαθήτριες, έχοντας μετρήσει τα δοντάκια, ζωγράφισαν το δικό τους στόμα και έτσι γνώρισαν βιωματικά την δική τους στοματική κοιλότητα. Επίσης, έφτιαξαν με πλαστελίνη μία οδοντοστοιχία δέκα δοντιών, απολαμβάνοντας τη χαρά της δημιουργικής κατασκευής.