ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ

Υλοποιήθηκε και το έκτο εργαστήριο με δράσεις “Καθρέπτης”, “Οι ακτίνες της συνεργασίας” και ” Ο ήλιος της συνεργασίας”. Έγινε  προσπάθεια  ώστε οι   μαθητές/τριες να δουν τους  εαυτούς τους ως μέλη της κοινότητας και να βρουν  πρακτικούς τρόπους για την προαγωγή της συνεργασίας.