ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ ΤΑΞΗΣ

Στο 7ο εργαστήριο του εργαστηρίων με τίτλο «Φορώντας τα παπούτσια του άλλου» αρχικά οι μαθητές και οι μαθήτριες της E τάξης σχημάτισαν σε ομάδες για να μελετήσουν ένα σενάριο μιας δύσκολης κατάστασης για να γίνει δραματοποίησή του. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα ετοίμασε το θεατρικό της, μέσω του οποίου εξέφρασε τα συναισθήματα των ηρώων. Φυσικά, παρουσιάστηκαν στην τάξη τα θεατρικά έργα των ομάδων αναδεικνύοντας την αισιόδοξη πλευρά της κάθε ιστορίας.

Τέλος, ως κατακλείδα στον πρώτο κύκλο του εργαστηρίου δεξιοτήτων οι μαθητές έφτιαξαν την αφίσα με τα πολλά χρώματα και με τα πολύχρωμα συναισθήματα!!!